Hankkeesta

Järjestöjalostamo -hankkeen päätoteuttaja on Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu oy ja hankekumppanina Joensuun Setlementti ry.

Hankeaika 1.10.2014-31.5.2017

Hankkeen päärahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto/Etelä-Savon Ely – keskus, Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Järjestöjalostamo (2014-2017) – hanke kehittää ja mallintaa järjestökentän pienten työyhteisöjen ja niiden esimiestyön tuottavuutta, hyvinvointia ja muutosvalmiuksia. Lisäksi hanke edistää järjestöjen keskinäistä yhteistyötä, osaamisen jakamista ja välittämistä.

VAIHE I (lokakuu 2014-helmikuu 2015) Kehittämistarpeiden kartoitus ja hankkeen käynnistys:

 • Projektihenkilöstön kokoaminen
 • Ohjausryhmän kokoaminen ja ensimmäinen kokous
 • Toimitilat
 • Esiselvitys: Työhyvinvoinnin nykytila ja kehittämistarpeet järjestötyöntekijöiden kokemana Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Ryhmähaastattelut Joensuussa, Varkaudessa ja Kuopiossa joulukuussa 2014
 • Tiedotus- ja markkinointisuunnitelman laadinta ja toteutuksen aloitus

VAIHE II (Maaliskuu-lokakuu 2015):
Jalostamo -prosessin pilotointi

 • Kaksi pilottiryhmää: I järjestön työntekijät (8 hlöä)/Kuopio, II esimiesasemassa työskentelevät järjestötyöntekijät (8 hlöä)/koko hanke-alue/ns. Järjestöjohtamisen Pyöreä Pöytä
 • Työskentelyn kesto maaliskuusta lokakuuhun, tapaamisia 6 kpl, tapaamisen kesto 3 tuntia/tapaaminen
 • Työhyvinvoinnin alku-, väli- ja loppukartoitus
 • Pilottiryhmätyöskentelyn dokumentointi ja palautteen keruu
 • SomeTools I -pilottikoulutukset Kuopiossa ja Joensuussa

VAIHE III (Marraskuu 2015-Joulukuu 2016): Jalostamo-prosessit  & Järjestöjalostamo jalostuu

 • Jalostamo – prosessit (suljetut ja avoimet ryhmät)
 • Jalostamo-TV käynnistyy
 • SomeTools -koulutukset koko hankealueella
 • Työhyvinvointi järjestöissä –aineistopankin rakentaminen, aineiston tuottaminen

VAIHE IV (Tammi-toukokuu 2017): Järjestöjalostamo-toimintamalli valmiiksi

 • Toimintamallin julkaisu
 • Työhyvinvointi järjestöissä –aineistopankki valmiiksi
 • Verkkojulkaisu (työnimike: ’Kokemuksia ja käytänteitä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistämisestä järjestökentällä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilla)
 • Päätösseminaari (huhtitoukokuu 2017)
 • Loppuarviointi
 • Hanke päättyy 31.5.2017

Uutiset