Aineistopankki

Ohjelmia ja videoita:

Kuuntele haastattelu hankkeesta (Työhyvinvointia järjestökentälle)

Lisää hyvinvointia, osaamista ja tuottavuutta tulevaisuuden järjestötyön arkeen -webinaarin (16.5.2017) tallenne

JalostamoTV:

TYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA (Iso-Aho Juha): 

Osa 1. Vapaaehtoisten johtaminen, toimijoiden erilaiset motiivit ja vapaaehtoistehtävien suunnittelu.

Osa 2. Vapaaehtoisten rekrytointi ja sitouttaminen

Osa 3. Vapaaehtoisten koulutus ja perehdytys 

Osa 4. Vapaaehtoisen kiittäminen

Osa 5: Muutostrendejä vapaaehtoistoiminnassa

Osa 6. Vapaaehtoinen – järjestön työntekijä vai asiakas

JÄRJESTÖTYÖN ERI ULOTTUVUUKSIA (Kaunismaa Pekka ja Lind Kimmo): 

Osa I: Järjestötyön eri ulottuvuudet: rekrytointi ja osaaminen

Osa II: Järjestötoiminnan ulottuvuuksia: järjestöjen tuottavuus

Osa III: Järjestötyön ulottuvuudet: Faktoja työhyvinvoinnista 

Hankkeessa tuotettuja julkaisuja, opinnäytetöitä ja raportteja:

Tiihonen Laura 2015: Työhyvinvointi järjestöissä: ‘Järjestöjohtamisen Pyöreä Pöytä’ kehittämisen välineenä

Uusimäki Elina 2015: Työhyvinvointi osana järjestötoimintaa pohjoiskarjalaisissa järjestöissä

Savolainen Reeta 2015: Työhyvinvointi ja sen kehittämismahdollisuet pohjoissavolaisissa järjestöissä

Matilainen Aino 2015: Vertaismentorointi pohjoissavolaisten pienten järjestöjen työhyvinvoinnin edistämisessä

Aho Minttu; Hevander Heli; Jonninen Niina; Kurtti Mira; Liukkonen Eeva; Nyman Anni ja Ovaskainen Henna 2016: Järjestöjalostamoa jalostamassa

Määttänen Ulla 2016: SomeTools – Sosiaalisen median koulutus järjestötoimijoille

Vesama Kristiina; Autio Kirsi ja Anttonen Erja 2017: Voi paremmin, osaa enemmän järjestötyössä! Kokemuksia ja käytänteitä työhyvinvoinnin ja osaamisen vahvistamiseen

Lisäluettavaa järjestötyöstä ja työhyvinvoinnista:

Anttonen Erja 2017. Sukupuolisensitiivinen nuoriso- ja aikuistyö Suomessa. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 38. 

Iso-Aho Juha ja Eskola Juho (toim.) 2012. Kulttuuria vapaaehtoistyönä! Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 15, 2012. Humanistinen ammattikorkeakoulu. 

Iso-Aho Juha 2011. Kulttuuri kutsuu. Vapaaehtoiset tapahtumisen voimavarana ja hengenluojina. Tuottaja2020 – Osaraportti 6. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuri ja luova ala. Helsinki 2011.

Kaunismaa Pekka ja Rajalin Minna 2015. Verkkovälitteinen vertaismentorointi järjestötyöntekijöiden tukena. eMessi2-hankkeen loppuraportti. Julkaisuja 4. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Helsinki.

Kaunismaa Pekka ja Rajalin Minna 2015. Järjestöt eMessissä. Koulutusopas verkkopohjaisen vertaismentoroinnin toteuttamisesta. Julkaisuja 3. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Helsinki.

Kaunismaa Pekka ja Lind Kimmo 2014. Työhyvinvointi kolmannella sektorilla. Sarja B. 37 Projektiraportit ja selvitykset. Humanistinen ammattikorkeakoulu. 

Lind Kimmo (toim.) 2017. Kytkentöjä työelämään. Korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa -hankkeen kokemukset, arviointi ja toimintamalli. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 39. 

Riikonen Satu ja Nyman Tarja 2015. Moninainen ja kehittyvä järjestötoiminta. Elinvoimaisuutta ja uudistavaa ajattelua toimintaympäristön muutoksessa. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 10. 

Ruuskanen, Petri; Selander Kirsikka & Anttila Timo 2013. Palkkatyössä kolmannella sektorilla. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 20/2013.

Sivis ry 2017. Työhyvinvointia järjestötyöpaikoille -sivusto.

 

 

Uutiset