Tervetuloa mukaan webinaariin 16.5.2017!

Lisää hyvinvointia, osaamista ja tuottavuutta tulevaisuuden järjestötyön arkeen – webinaari

Aika ja paikka: tiistaina 16.5.2017 klo 9-12.15.

Collaborate Ultra – sovellus, linkki: http://bit.ly/Järjestöjalmostamonseminaari160517

Webinaarin järjestää Järjestöjalostamo –hanke

Maksuton webinaari, ei ennakkoilmoittautumista

Ohjelma:

klo 9.00. Tervetuloa! Kristiina Vesama, Järjestöjalostamo – hankkeen projektipäällikkö

klo 9.15 Pekka Kaunismaa: Järjestöjen johtamisen erityispiirteet

Pekka Kaunismaa työskentelee Humanistisessa ammattikorkeakoulussa järjestötyön, työyhteisöjen ja kotoutumisen yliopettajana. Hän on tutkinut paikallisia järjestöjä, työhyvinvointia järjestöissä ja järjestöjen jäsenten sitoutumisen kysymyksiä. Kiinnostuksensa ytimessä hänellä on järjestöjen palkkatyöntekijöiden kouluttamisen ja työn kehittämisen kysymykset. Hänen työhönsä kuuluu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan koordinointia. Vapaaehtoistoiminnassa hän on mukana aktiivisesti ja toimii muun muassa kahden keskisuomalaisen järjestön hallituksen puheenjohtajana.

 klo 9.45 Juha Isoaho: Muuttuva vapaaehtoistoiminta ja sen johtaminen

 Juha Iso-Aho (FM) toimii Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusyksikössä lehtorina ja Imatralla sijaitsevassa TKI-toimisto Etelä-Karjalassa tutkimus- ja kehitystoiminnan koordinaattorina. Vuodesta 2012 alkaen hän on vastannut Humakin avoimessa amk:ssa tarjottavasta vapaaehtoistoiminnan johtamisen koulutuskokonaisuudesta. Ennen Humakia hän on työskennellyt muun muassa festivaalien toiminnanjohtajana, tuottaja-läänintaiteilijana ja draamakouluttajana. Hän on myös julkaissut kulttuurituotannon eri osa-alueisiin, kuten tapahtumatuotantoon, luovaan talouteen, kulttuurialan oikeudellisiin kysymyksiin sekä vapaaehtoistyön johtamiseen liittyviä kirjoja sekä kirja- ja aikakauslehtiartikkeleita.

klo 10.15 Kari Keuru: Viesti videolla! – Järjestöviestintä uusiksi

Kari Keuru työskentelee  lehtorina Kansalaistoiminnan – ja nuorisotyön koulutusohjelmassa, Humanistisessa ammattikorkeakoulussa, Joensuussa TKI-toimistossa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. lehtorina kulttuurituotannon koulutusohjelmassa ja Länsi-Suomen aluekoordinaattorina Humakissa. Keurulla on pitkä ja laaja työkokemus kulttuuri- ja nuorisoalalta. Tällä hetkellä hän työskentelee projektipäällikkönä pohjoiskarjalaisille nuorille suunnatussa yrittäjyyshankeessa. Lisäksi Keuru on mukana asiantuntijana Järjestöjalostamo –hankkeessa ja on ollut kehittämässä erityisesti videoiden ja sosiaalisen median innovatiivista käyttöä järjestöviestinnässä.

Pieni tauko

klo 11.00  Ismo Linnus: Tuhannen taalan paikka

Ismo Linnus on järjestösuunnittelija ja hän työskentelee  Neuroliiton Itä- ja Keski-Suomen alueen aluetyöntekijänä, työalueena Pohjois-Savon, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi. Asemapaikkana on Kuopio, ja siellä kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen asiantuntijakeskus Majakka.  Työvuosia on Neuroliitossa (ent. MS-liitto) takana jo 22 vuotta. Pääsisältö järjestösuunnittelijan työssä on paikallisen yhdistystoiminnan tukeminen, jäsenistön auttaminen erilaisissa ongelmatilanteissa, edunvalvonta-asiat, yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja viestintä- ja kehittämistyö. Verkostotyön puitteissa ja harrastuksena allekirjoittanut toimii Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksessä ja on tällä hetkellä sen puheenjohtaja.

klo 11.30 Teija Nuutinen: Toimintaympäristö muuttuu – muuttuuko yhdistys?

Teija Nuutinen on Viadia Joensuu ry:n toiminnanjohtaja ja projektipäällikkö Varikko Pohjois-Karjala 2015-2017 (ESR) –projektissa. Hän toimii myös valtakunnallisen Viadia ry:n vanhustyön yhdyshenkilönä. Kouluts ja osaaminen: sosionomi AMK, YTM, YTL, opettaja: erityisesti vanhus- ja päihde- ja mielenterveysala, verkosto- ja järjestöjohtaminen. Työelämäkokemusta 20 vuoden ajalta sote-alan asiakastyöstä,  ja kehittämisprojekteista, opetus- ja koulutustehtävoiä, järjestötoiminnan suunnittelu-, johtamis- ja koordinointitehtäviä  paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Vapaa-ajalla järjestötoiminnan luottamustehtäviä ja palkkatyötä ”pikkutytöstä pitäen”.

 klo 12.00.-12.10. Yhteenveto ja loppusanat, Kristiina Vesama

Huomioita:

Paikalle kannattaa tulla klo 8.50.

Selainsuositukset: Chrome tai Firefox

Webinaari tallennetaan, osallistujien chat-kommentit eivät tallennu.