Järjestöjen videokoulutus käyntiin Kuopiossa

Videokoulutuksesta vastannut Kari Keuru johdatteli videokuvaamisen ideologiaan ja perusteisiin. Kuvassa: Järjestöjalostamon Kristiina Vesama (toinen vasemmalta) ja Kari Keuru (oikealla) sekä Suomen Mielenterveysseura ry:n Sari Mähönen (ensimmäinen vasemmalla) ja Munuais- ja maksaliiton Helena Rokkonen (toinen oikealta).

Voiko videolla vaikuttaa? Mikä herättää videon katsojan mielenkiinnon ja miten ylläpitää sitä? Voisiko videoita käyttää ulkoisen viestinnän lisäksi myös järjestön sisäisessä kehittämisessä?

Joukko pohjoissavolaisia yhdistys- ja järjestötoimijoita osallistui Järjestöjalostamo-hankkeen videokoulutuksen ensimmäiseen osaan. Projektisuunnittelija, lehtori Kari Keuru johdatteli osallistujia Mitäs jos tehtäisiin video –iltapäivään kertomalla videokuvauksen perusteista, lähtökohdista ja visuaalisuuden merkityksestä viestinnässä.

Paikalla olleiden yhdistysten ja järjestöjen edustajien odotukset ja tarpeet videokoulutuksesta olivat moninaisia. Iltapäivän kuluessa pohdittiin mm. suoratoistolähetyksen, kuten vaikka Periscopen, hyötyjä ja käyttötarkoituksia, katseltiin esimerkkejä järjestöjen videoista ja käynnistettiin ajatus- ja suunnittelutyö seuraavalla kerralla tehtävää omaa videota varten.

Keskustelussa nousi esiin myös ajatus videoiden käyttämisestä järjestön sisäisessä kehittämisessä. Esimerkiksi työyhteisön kokouksen videointi ja videon katselu voisivat tuoda esiin vuorovaikutuksen ja päätöksenteon tapoja ja johdatella pohtimaan millainen oppimisen ja toiminnan kulttuuri yhdistyksessä on. Tavoitteena voisi olla myös tuon oppimisen ja toiminnan kulttuurin kehittäminen.

Videokoulutuksen toinen osa järjestetään Kuopiossa 17.11. Silloin osallistujat tekevät omat videonsa (suunnittelu, kuvaus ja editointi).

Kommentteja työpajasta:

  • “Kuvakoot olivat minulle aivan uusi asia. Samoin Periscope. Haluan oppia lisää oman YouTube-kanavan hyödyntämisestä!”
  • “Oli hyödyllinen. Pari uutta sovellusta ladattu puhelimeen, joiden sielunelämään aion tutustua ihan heti kohta.”
  •  “Toivon mukaan saan työyhteisöni innostumaan. Sain ideoita ja ajatuksia – kutkutusta, intoa uuteen kokeiluun. Haluan oppia tekemään videon (ääni, tehosteet) ja lisää somesta – miten hyödyntää somea järjestön markkinnoinnissa ja viestinnässä.”

Teksti ja kuvat: Erja Anttonen, lehtori, Humak Kuopion kampus & Järjestöjalostamo-hanke