Järjestöjen videokoulutus käyntiin Kuopiossa

Voiko videolla vaikuttaa? Mikä herättää videon katsojan mielenkiinnon ja miten ylläpitää sitä? Voisiko videoita käyttää ulkoisen viestinnän lisäksi myös järjestön sisäisessä kehittämisessä? Joukko pohjoissavolaisia yhdistys- ja järjestötoimijoita osallistui Järjestöjalostamo-hankkeen videokoulutuksen ensimmäiseen osaan. Projektisuunnittelija, lehtori Kari Keuru johdatteli osallistujia Mitäs jos tehtäisiin video –iltapäivään kertomalla videokuvauksen perusteista, lähtökohdista ja visuaalisuuden merkityksestä viestinnässä. Paikalla olleiden yhdistysten ja […]