Seuraava vertaismentorointiryhmä käynnistyy elokuussa!

Hei järjestötyöntekijä

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella!

Tule mukaan edistämään omaa hyvinvointiasi ja osaamistasi järjestötyössä!  Otamme mukaan ns. Jalostamo-prosesseihin Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilta järjestökentän pienten työyhteisöjen työntekijöitä.

Jalostamo -prosessin idea:

Ns. Kiinteän/suljetun ryhmän tavoitteena on edistää ja vahvistaa järjestötyöntekijän työhyvinvointia. Tähän pyritään vertaisuuteen ja mentorointiin perustuvassa ryhmäprosessissa, jonka keskiössä ovat ryhmän jäsenet ja heidän omat kokemuksensa järjestötyöstä. Lisäksi ryhmätapaamisissa vahvistetaan osallistujien teknistaidollista osaamista verkkovälitteisen videoneuvotteluohjelman käyttämisessä. Ryhmäprosessin sisältöjen ja työmuotojen suunnittelussa huomioidaan osallistujien toiveet ja tarpeet.
  • Työskentelyn kesto noin 4-5 kuukautta
  • Tapaamisia viisi, noin kerran kuukaudessa (tapaamiset sovitaan ryhmän jäsenten kanssa)
  • Ensimmäinen ja viimeinen tapaaminen ‘kasvokkain’ hanke-alueella (kesto noin 4 tuntia), kolme tapaamista verkkovälitteisesti Adobe Connect-ohjelman avulla (kesto noin 2 tuntia/tapaaminen)
  • Osallistuminen maksutonta, edellytyksenä sitoutuminen koko prosessiin
  • Ryhmän koko 5-8 hlöä + ohjaajapari
  • seuraava ryhmä käynnistyy elokuussa 2016 (viikko 34 tai 35)

ILMOITTAUDU TÄSTÄ! 

Mahdollisuus pysähtyä oman työn äärelle

 “Vertaismentorointiryhmä antoi miulle mahdollisuuden pysähtyä työni äärelle ja keskittyä siihen miten voisin omia työtapojani kehittää ja parantaa työhyvinvointiani sekä myös kuulla millaisia käytäntöjä muissa järjestöissä toisilla toiminnanjohtajilla on. Toisinaan omaa työmotivaatiota ja jaksamista laskee työkaverin puute samassa toimistossa. Kaipaisin henkilöä, jonka kanssa pohtia ja ratkoa hoidettavia työasioita. Vertaismentorointiryhmässä tutustuin lisää muihin paikallisiin toimijoihin ja erityisesti järjestökonkareilla oli paljon annettavaa miullekin”, toteaa Eija Vatanen, Savo-Karjalan Vihreiden toiminnanjohtaja.
Eija Vatanen, Savo-Karjalan Vihreiden toiminnanjohtaja