Yhdessä pysähtymistä, kokemusten ja osaamisen jakamista!

Seuraava vertaismentorointiryhmä järjestötyöntekijöille käynnistyy elokuussa 2016, tervetuloa mukaan!

 Vertaismentorointiryhmä – mistä on kyse?
– ryhmän tavoitteena on vahvistaa järjestötyöntekijän hyvinvointia, työssäjaksamista ja osaamista
– ryhmätyöskentelyn kesto 4-5 kuukautta
– tapaamisia noin neljän vkon välein
– kaksi ‘livetapaamista’, kolme verkkovälitteisesti videoneuvotteluohjelmna kautta
– maksuton, edellytyksenä sitoutuminen työskentelyyn
– ryhmän koko 5-8 hlöä & kaksi fasilitaattoria
– vertaismentoroinnin lähtökohtia: Ryhmän jäsenten osaaminen ja tieto perustuu omakohtaiseen kokemukseen. Jokainen voi oppia toiselta jotain ja vastaavasti ‘opettaa’ toiselle jotain uutta. Jakamisen ja oppimisen keskiössä ovat omat  pohdinnat, ihmettelyt, epäilyt ja ajatukset sekä oman että toisten toiminnan reflektointi.  Jotta vertaismentorointi toimii, osallistujilla tulee olla riittävästi yhteistä kokemuksellista pintaa. Jakamalla omaa asiantuntijuutta, uskomalla omaan osaamiseen ja antamalla se myös muiden käyttöön voidaan lisätä tuottavuutta ja jokaisen ryhmän jäsenen hyvinvointia.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Mahdollisuus pysähtyä oman työn äärelle

 “Vertaismentorointiryhmä antoi miulle mahdollisuuden pysähtyä työni äärelle ja keskittyä siihen miten voisin omia työtapojani kehittää ja parantaa työhyvinvointiani sekä myös kuulla millaisia käytäntöjä muissa järjestöissä toisilla toiminnanjohtajilla on. Toisinaan omaa työmotivaatiota ja jaksamista laskee työkaverin puute samassa toimistossa. Kaipaisin henkilöä, jonka kanssa pohtia ja ratkoa hoidettavia työasioita. Vertaismentorointiryhmässä tutustuin lisää muihin paikallisiin toimijoihin ja erityisesti järjestökonkareilla oli paljon annettavaa miullekin”, toteaa Eija Vatanen, Savo-Karjalan Vihreiden toiminnanjohtaja.
Eija Vatanen, toiminnanjohtaja, Savo-Karjalan Vihreät ry